Kotlíková dotace

​UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE – instalace vybraných zařízení

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. Tato povinnost se týká pouze instalací, které jsou financované z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

Osoba oprávněná je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Tato osoba musí zajistit, aby fyzická instalace byla provedena osobou, která je "držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.", o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne starší než 5 let.

Dokumenty ke stažení (ve formátu PDF)

ŽÁDOSTI O DOTACI

Kontaktní osoby:    
Ing. Jiří Miler e-mail: miler.j@kr-ustecky.cz tel.: +420 475 657 339
Ing. Michaela Bartošová e-mail: bartosova.m@kr-ustecky.cz tel.: +420 475 657 279
Ing. Darja Boudníková e-mail: boudnikova.d@kr-ustecky.cz tel.: +420 475 657 986
Ing. Eliška Martínková e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz tel.: +420 475 657 988
Ing. Karolína Pokorná Haramiová e-mail: haramiova.k@kr-ustecky.cz tel.: +420 475 657 583

 

Kde a kdy budete žádat:

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Co bude nutné povinně doložit:

  1. Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
  2. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
  3. Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu.
  4. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
  5. Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
  6. Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
  7. Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.
  8. Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista).

Ústecký kraj, na základě vyhlášené Výzvy č. 16 Ministerstvem životního prostředí ze dne 15. 7. 2015, připravuje žádost o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“.

Následně budou připraveny vlastní podmínky Ústeckého kraje pro poskytnutí „kotlíkové dotace“. Po schválení podmínek příslušnými orgány kraje v prosinci 2015, budou občané kraje informováni o zahájení přijímaní žádosti o poskytnutí dotací na výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva.

Další informace budou průběžně doplňovány.

Některé kraje již vyvěsily konkrétní podmínky s termíny spuštění kotlíkových dotací. Jedná se o následující kraje:

Plzeňský kraj - příjem žádostí v termínu od 20.1. - 31. 3.2016 více informací zde.

Ústecký kraj - příjem žádostí od 25.1.2016 více informací zde.

Jihočeský kraj - příjem žádostí v termínu od 18.1. - 31.3.2016 více informací zde.

Jihomoravský kraj - příjem žádostí v termínu od 18.1. - 30.4.2016 více informací zde.

Královehradecký kraj - příjem žádostí v termínu od 11.1. - 30.6.2016 více informací zde.

Moravskoslezský kraj - příjem žádostí v termínu od 1.2. - 29.4.2016 více informací zde.

Středočeský kraj - příjem žádostí v prvním kotle od 15.1. - 15.9.2016 více informací zde, příjem žádostí v druhém kole od 3.10.2016 - 29.12.2017.

Pardubický kraj - příjem žádostí 27.1.2016 více informací zde.

Státní fond životního prostředí ČR - kotlíkové dotace.