Systémy vytápění

Plynové kotle - klasické

Plynové kotle lze rozdělit do několika skupin. Klasický kotel zavěšený na zeď je u nás nejrozšířenějším kotlem pro vytápění bytů a rodinných domků. Dále to jsou kotle stacionární ( umístěné na zemi ). Všechny kotle mají možnost odtahu spalin do komína, nebo nuceného odsávání tzv. turbo. Jednotlivé kotle lze pořídit bez ohřevu teplé užitkové vody, s ohřevem teplé užitkové vody, nebo s vestavěným zásobníkem teplé užitkové vody na cca 60 litrů. Také je možno dopojit externí zásobník teplé užitkové vody o jakémkoliv obsahu vody. Standart je 120-300 litrů.

Dnešní kotle jsou efektivnější a finančně úspornější. Rádi Vám při výběru kotle poradíme. Na trhu je spousta značek, avšak jen o několika lze říci, že se jedná o kvalitní výrobek.

Podlahové topení Podlahové topení Podlahové topení Podlahové topení Podlahové topení

Vždy!! a to zdůrazňujeme, je dobré v první řadě mít zajištěn servis na kotel, který si vyberete. Spousta značek zde nemá zajištěnou servisní síť a náhradní díly jsou pouze na objednávku. Toto se Vám s námi nestane.

Přednosti:

Plynové kotle - kondenzační

U běžných konvenčních kotlů jsou spaliny odváděny do komína bez dalšího využití. Kondenzační kotle však dokáží využít latentní tzn.kondenzační teplo, což umožňuje větší plocha výměníku kotle. Při spalování plynu v kotli vzniká určité množství vody. Při hoření dochází k odparu této vody a ta v podobě vodní páry spolu s oxidem uhličitým a dalšími produkty hoření tvoří spaliny a je odváděna komínem z kotle pryč. Spaliny tak v sobě nesou část akumulované energie, kterou nazýváme latentní teplo. Pokud se tyto spaliny ochladí pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství a kondenzaci obsažené vodní páry spojené s uvolněním tohoto tepla.

Kondenzační kotel je ideální pro podlahové a stěnové vytápění, kde úspora energie od klasického kotle může být až 30%.

Přednosti:

Elektrokotle

Elektrokotel není čistokrevným elektrickým topením. V systému teplovodního vytápění s trubkami, radiátory a čerpadlem je místo kotle s hořákem zařízení s elektrickými topnými patronami. Teplonosné medium (voda) proudí kolem topných patron a ohřívá se. Elektrokotel se užívá také jako doplňkový zdroj ve vytápěcí soustavě, kde základním topidlem je tradiční kotel na plyn nebo tuhá paliva. S elektrickým kotlem lze využívat levnější přímotopnou sazbu, která je až 20 hodin denně. Zde je dobré říci pravdu o tom, že se jedná o dražší topení, avšak lepší než přímotopy.

Přednosti:

Kotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva máme ocelové a litinové. Většina kotlů je určena pro spalování hnědého uhlí, černého uhlí, briket, koksu a dřeva prohořívacím způsobem. Dále pak nabízíme kotle pyrolytické pro spalování dřevěných polen, dřevěných štěpků a dřevěných briket do max. vlhkosti 20%.

Součástí každého kotle je chladící smyčka (zařízení proti přetopení) zajišťující bezpečný odvod přebytečného tepla z kotle. Díky ní nebude nikdy překročena teplota topné vody v kotli 110C°.

Přednosti:

Kotle na tuhá paliva - automatické

Kotle jsou určené jak k vytápění rodinných domků, penzionů a jiných menších objektů, tak pro centrální kotelny zásobující teplem např. školy, hotely nebo menší sídliště. Nespornou výhodou kotlů jsou nízké náklady na vytápění a min. nároky na obsluhu. Vysoká účinnost a nízké emise je předurčují jako náhradu starých a dnes již nevyhovujících kotlů pro spalování hnědého uhlí. Moderní konstrukce a kvalitní materiály zaručují provozní spolehlivost a dlouhou životnost. Při dodržování provozních pokynů a správné obsluhy nevyžadují téměř žádné servisní prohlídky a zásahy. Kotle umí ohřívat i teplou užitkovou vodu a pracují s pokojovým termostatem a venkovním čidlem. (ekvitermní regulace). Mají vodní rošt a v nabídce je i kotel kombinovaný, určený pro spalování uhlí a dřeva.

Kotel lze ukázat v provozu na naší provozovně!!

Kotle na tuhá paliva - automatické Automatické kotle Automatické kotle

Přednosti:

Tepelná čerpadla

V uzavřeném okruhu dochází k vypaření, stlačení a zkapalnění ekologického chladiva. Při tomto procesu se zvyšuje tlak, což má za následek zvyšování teploty chladiva. Na tomto základě vznikají pro vytápění vhodné teploty, které jsou pak optimální pro vytápění pomocí podlahového, stěnového nebo radiátorového topného systému. Oproti plynovému kotli dokáže tepelné čerpadlo ušetřit až 50% nákladů a u elektrokotle až 70% nákladů na vytápění. Tepelná čerpadla samozřejmě dokáží připravovat i teplou užitkovou vodu.Tepelné čerpadlo Vám rádi předvedeme na naší provozovně, kde je nainstalováno.

Přednosti:

Solární systémy

Solární systémy pracují na principu přeměny sluneční energie na teplo, které předávají do teplonosné kapaliny a tuto tepelnou energii je možné dále využít. Oproti ostatním obnovitelnými neobnovitelným zdrojům dokáže dodávat energii téměř zadarmo, bez dalších výrazných provozních nákladů.

Tyto systémy dokáží využít až 80% energie ze slunečního záření.

Komínové systémy

Veškeré komínové systémy dodáváme v plastu, hliníku, nerezu nebo oceli. Podrobnější info lze podat ke konkrétní akci.Volejte, rádi Vám poradíme.

Podlahové, stěnové a etážové vytápění

Podlahové topeníSystém podlahového (stěnového) vytápění představuje nejmodernější, nejkomplexnější a nejspolehlivější řešení vytápění.Teplovodní podlahové (stěnové) vytápění je topným (i chladícím) zařízením, které využívá vody o nízké teplotě proudící v plastových trubkách. Trubky jsou položeny do vrstvy betonu (mokrá cesta), nebo do systémové desky (suchá cesta-určená např do podkroví). Teplo je přenášeno z trubek do podlahy (stěny) a odtud do celé místnosti. Tímto způsobem se celý povrch podlahy stává topným tělesem. Voda pro teplovodní podlahové (stěnové) vytápění může být ohřívána v plynovém, elektrickém či kondenzačním kotli, tepelném čerpadle, nebo také solárním systémem. Umožňuje proto kdykoliv v budoucnu změnit zdroj ohřevu vody.