Nejčastější příčinou je malý tlak v topném systému, stačí dopustit na požadovaný tlak.

Topné systémy by měli být natlakovány na 1 bar.

Jedná se o klasickou závadu expanzní nádoby , někdy stačí nádobu pouze dotlakovat (zde se doporučuje volat servisního technika)

Ve většině případech se jedná o vadu termočlánku , někdy však je pouze ucpaný zapalovací plamínek,nebo jeho přívod (zde se doporučuje volat servisního technika)

S největší pravděpodobností je přicpaný zapalovací plamínek,nebo je vadná zapalovací elektroda. (zde se doporučuje volat servisního technika)

Nejčastější závadou je propálený termočlánek někdy však je vadný magnet termopojistky (zde se doporučuje volat servisního technika)

1x za rok, nejlépe po topné sezoně v období prázdnin (zde se doporučuje volat servisního technika)

Ve většině případech je vadná membrána ve vodní armatuře (zde se doporučuje volat servisního technika)

V tomto případě se jedná o vadu vodní nebo plynové armatury (zde se doporučuje volat servisního technika)

Nejlepší je dohodnou si schůzku přímo na místě a s naším technikem vybereme nejlepší řešení pro Vás.