​UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE – instalace vybraných zařízení

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. Tato povinnost se týká pouze instalací, které jsou financované z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

Osoba oprávněná - je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Tato osoba musí zajistit, aby fyzická instalace byla provedena osobou, která je "držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.", o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne starší než 5 let.

Dokumenty ke stažení (ve formátu PDF)

ŽÁDOSTI O DOTACI

Kontaktní osoby:    
Ing. Jiří Miler e-mail: miler.j@kr-ustecky.cz tel.: +420 475 657 339
Ing. Michaela Bartošová e-mail: bartosova.m@kr-ustecky.cz tel.: +420 475 657 279
Ing. Darja Boudníková e-mail: boudnikova.d@kr-ustecky.cz tel.: +420 475 657 986
Ing. Eliška Martínková e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz tel.: +420 475 657 988
Ing. Karolína Pokorná Haramiová e-mail: haramiova.k@kr-ustecky.cz tel.: +420 475 657 583

 

Kde a kdy budete žádat:

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Co bude nutné povinně doložit:

  1. Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
  2. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
  3. Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu.
  4. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
  5. Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
  6. Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
  7. Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.
  8. Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista).

Ústecký kraj, na základě vyhlášené Výzvy č. 16 Ministerstvem životního prostředí ze dne 15. 7. 2015, připravuje žádost o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“.

Následně budou připraveny vlastní podmínky Ústeckého kraje pro poskytnutí „kotlíkové dotace“. Po schválení podmínek příslušnými orgány kraje v prosinci 2015, budou občané kraje informováni o zahájení přijímaní žádosti o poskytnutí dotací na výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva.

Další informace budou průběžně doplňovány.

Některé kraje již vyvěsily konkrétní podmínky s termíny spuštění kotlíkových dotací. Jedná se o následující kraje:

Plzeňský kraj - příjem žádostí v termínu od 20.1. - 31. 3.2016 více informací zde.

Ústecký kraj - příjem žádostí od 25.1.2016 více informací zde.

Jihočeský kraj - příjem žádostí v termínu od 18.1. - 31.3.2016 více informací zde.

Jihomoravský kraj - příjem žádostí v termínu od 18.1. - 30.4.2016 více informací zde.

Královehradecký kraj - příjem žádostí v termínu od 11.1. - 30.6.2016 více informací zde.

Moravskoslezský kraj - příjem žádostí v termínu od 1.2. - 29.4.2016 více informací zde.

Středočeský kraj - příjem žádostí v prvním kotle od 15.1. - 15.9.2016 více informací zde, příjem žádostí v druhém kole od 3.10.2016 - 29.12.2017.

Pardubický kraj - příjem žádostí 27.1.2016 více informací zde.