Program Zelená úsporám je státem garantovaný program, který podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Naše společnost se zapojila do programu Zelená úsporám a pro naše klienty nabízíme odborné poradenství a podporu pro úspěšné vyřízení žádosti.

Kdo může žádat

Každý majitel objektu využívajícího k bydlení, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva nebo podnikatelské subjekty.