Kompletní dodávka a montáž 400m technologické a pitné vody Pe DN 90 přes kolejiště.