Pravidelné servisní prohlídky plynových spotřebičů sice není povinnost daná zákonem, ale je-li z nedbalosti provozovatelem opomíjena a vznikne v souvislosti se závadou na plynovém spotřebiči škoda na majetku nebo na zdraví osob, pak nese provozovatel takových spotřebičů vinu za případné škody.

Pohled na plynový kotel u něhož uživatel zanedbal pravidelnou roční kontrolu. (Na obrázku: nástěnný kombinovaný plynový kotel o výkonu 24kW)

Zanedbaná roční kontrola - údržba
Zanedbaná roční kontrola - údržba

Každé zařízení, které má svému uživateli sloužit efektivně, ekonomicky a hlavně bezpečně (stejně jako např. automobil)vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu.

Plynový kotel je zařízení na údržbu nenáročné, ale již svým určením, tedy spalováním plynu, je jednoznačně předurčen k pravidelným kontrolám.

Zanedbání pravidlené kontroly může vést nejen k poškození spotřebiče, a tedy ke zkrácení jeho životnosti, ale snadno se může stát jeho provoz zdraví ohrožující. V extremních případech může mít provoz zanedbaného zařízení i fatální následky.

Při spalování plynu, který je primárně netoxický, dochází k produkci odpadního oxidu uhelnatého. Ten je při správném provozu zařízení bezpečně odváděn do komína. V případě zanedbání údržby může docházet k úniku tohoto odpadního oxidu uhelnatého do místnosti a vést k závažným zdravotním problémům případně otravě až s následkem smrti.

Oxid uhelnatý je plyn bez barvy, bez zápachu a není dráždivý. Tedy jeho přítomnost v místnosti není možné bez přístroje identifikovat. Je lehčí než vzduch a snadno se váže na krevní segmenty (hemoproteiny). Následkem jsou nevolnosti, zvracení, bolesti hlavy, závratě, slabost. Následně však může dojít až ke ztrátě vědomí. Při takto závažné otravě bývají následky tragické.

Nezapomeňte! Pravidelnou kontrolou plynových zařízení ochráníte zařízení samotné a hlavně vlastní zdraví. Jen tak vám bude plynový spotřebič věrně, spolehlivě a bezpečně sloužit k plné spokojenosti.

Pro bezporuchový provoz plynových kotlů a spotřebičů doporučujeme pravidelnou roční servisní prohlídku. Během této prohlídky Váš spotřebič řádně zkontrolujeme a nastavíme dle požadavků a pravidel bezpečného provozu plynových zařízení.

Vypracujeme podrobný zápis o provedených úkonech během oprav a ročních kontrol. Nepodceňujte pravidelné kontroly a revize plynových spotřebičů a nechte si je jednou za rok zkontrolovat.

Každoročně se postaráme o servis plynových spotřebičů, aniž byste se museli o něco starat. Sami povedeme evidenci ročních kontrol. My hlídáme Vaše pravidelné prohlídky, Vy se o nic nemusíte starat.