Solární ohřev vody využívá sluneční energii, která je nevyčerpatelným zdrojem energie, pomocí solárních kolektorů, teplonosného média a tepelného zásobníku lze zásobit jakýkoli objekt zdarma teplou vodou pro spotřebu a topení.

Výhodou získávání energie pomocí solárního systému je, že není potřeba žádných přídavných pohonných látek, nemají žádné mechanické pohyblivé části, čímž se předchází opotřebování, poruchám a v neposlední řadě jsou tiché a neprodukují odpad. Podle potřeb domácnosti či podniku si lze zvolit jakýkoliv výkon.

Solární systémy

Proč si zvolit solární kolektory na ohřev vody?

Nejčastější důvod pro pořízení solárních systémů pro ohřev vody nebo přitápění je ekonomický. Díky solárnímu systému ušetříte nemalé finanční prostředky (45 – 60% nákladů za rok). Nevýhodou pro někoho může být jejich vyšší pořizovací cena. Ovšem při stále rostoucích cenách energií je návratnost každým rokem rychlejší.

Životnost kolektorů je více jak 30 let a sluneční energie je zdarma, takže investice do solárních panelů se určitě vyplatí.

Solární systémy
Solární systémy
Solární systémy
Solární systémy
Solární systémy